Informatory i publikacje

Streszczenie wyników  Analizy programów rewitalizacji funkcjonującej w województwie opolskim w okresie 2014-20201

Raport końcowy z Analizy programów rewitalizacji funkcjonujących w województwie opolskim w okresie 2014-2020 i wersja dostępna cyfrowo

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/

Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) https://www.ppp.gov.pl/

Gminny program rewitalizacji https://www.gov.pl/web/rozwoj/gminny-program-rewitalizacji-praktyczny-poradnik-dla-mieszkancow-i-wladz-lokalnych

Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji http://irmir.pl/publisher/rewitalizacja-w-praktyce-modele-rozwiazan-jako-rezultaty-konkursu-modelowa-rewitalizacja-miast-i-pilotazy-w-zakresie-rewitalizacji/

Delimitacja krok po kroku http://obserwatorium.miasta.pl/jak-wyznaczyc-obszar-zdegradowany-i-obszar-rewitalizacji-delimitacja-krok-po-kroku/

Biblioteka Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR http://obserwatorium.miasta.pl/biblioteka/

Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim. Podręcznik http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/04/Podr%C4%99cznik-MRL.pdf

Podręcznik dla Latarników społecznych http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialania/dzialanie-1-modelowe-przeprowadzki-orientacja-na-mieszkanca/

Partycypacja publiczna https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/partycypacja-publiczna-o-uczestnictwie-obywateli-w-zyciu-wspolnoty-lokalnej

Przepis na rewitalizację http://www.pzr.org.pl/przepis-na-rewitalizacje/

Narzędziownik http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,narzedziownik_juz_gotowy_zachecamy_do_lektury_,584.html

Inspirująca biblioteka projektu „4 kąty na trójkącie” realizowanego w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/wroclaw