Fundusze UE

Dowiedz się więcej o aktualnym programie regionalnym i poznaj program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027

Regulamin oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji składanych na potrzeby planowanego konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 Regulamin Oceny LPR/GPR

Aktualna lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji

Informacja o naborze 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji

Aktualny RPO WO 2014-2020 https://rpo.opolskie.pl/  https://rpo.opolskie.pl/?p=106

Lista dotychczas dofinansowanych projektów

Gmina Opole: https://rpo.opolskie.pl/?p=20998

Gmina Kędzierzyn-Koźle: https://rpo.opolskie.pl/?p=31021 https://rpo.opolskie.pl/?p=20643

Gmina Nysa: https://rpo.opolskie.pl/?p=22868

Gmina Brzeg: https://rpo.opolskie.pl/?p=20982

Gmina Kluczbork: https://rpo.opolskie.pl/?p=20614

Pozostali wnioskodawcy: https://rpo.opolskie.pl/?p=21584