Fundusze UE

Aktualna lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji

Dowiedz się więcej o aktualnym programie regionalnym

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej na lata 2021 2027

Ustawa o rewitalizacjihttps://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/przepisy-regulujace-rewitalizacje

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Informacje archiwalne:

Regulamin oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji składanych na potrzeby planowanego konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 Regulamin Oceny LPR/GPR

Informacja o naborze 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji

Lista dotychczas dofinansowanych projektów

Gmina Opole: https://rpo.opolskie.pl/?p=20998

Gmina Kędzierzyn-Koźle: https://rpo.opolskie.pl/?p=31021 https://rpo.opolskie.pl/?p=20643

Gmina Nysa: https://rpo.opolskie.pl/?p=22868

Gmina Brzeg: https://rpo.opolskie.pl/?p=20982

Gmina Kluczbork: https://rpo.opolskie.pl/?p=20614

Pozostali wnioskodawcy: https://rpo.opolskie.pl/?p=21584