Rozpoczynamy warsztaty!

Rozpoczynamy kolejny etap działań edukacyjnych. Pierwsze warsztaty, w ramach modułu „Narzędzia ustawy o rewitalizacji” odbędą się już 23 lutego (I grupa), 24 lutego (II grupa) i 25 lutego (III grupa). Wszystkie spotkania warsztatowe będą się odbywać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Opole, ul. Piastowska 14/Ostrówek, sala nr 7).

WARSZTATY W RAMACH MODUŁU SZKOLENIOWEGO „NARZĘDZIA USTAWY O REWITALIZACJI”

Termin: 23 lutego/24 lutego/25 lutego 2022 r. (1 dzień na grupę)

Osoby prowadzące: Katarzyna Spadło/Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Edyta Tomczyk/Instytut Rozwoju Miast i Regionów

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW moduł 1

Materiały robocze z warsztatów Moduł 1: harmonogram GPR, wskaźniki propozycje, prezentacja warsztaty I Blok 1, IRMiR wskaźniki pomocnicze, IRMiR wskaźniki główne

Terminy kolejnych bloków warsztatowych:

23-25 lutego – Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

9-11 marca – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej

23-25 marca – Dostępność w rewitalizacji

6-8 kwietnia – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

Do zobaczenia!