Rekrutacja na szkolenia – zakończona

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować  o rozpoczęciu rekrutacji dotyczącej  zaplanowanych w latach 2021 – 2022 działań edukacyjnych z zakresu rewitalizacji, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i dedykowanych gminom w województwie opolskim.

Powyższe działania realizowane są w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, w okresie od 1.11.2019 roku do 31.12.2022 roku, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w nadchodzących działaniach edukacyjno-doradczych.  Wszelkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA NA SZKOLENIA.