Odwiedziny z województwa łódzkiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniach 29-30 września br. nasz region gościł przedstawicieli województwa łódzkiego.

Urzędnicy samorządowi zajmujący się rewitalizacją odwiedzili wybrane realizacje rewitalizacyjne w Oleśnie, Opolu i Kluczborku.

Pełni zaangażowania i w miłej atmosferze poznawali dobre przykłady zrealizowanych działań rewitalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności w rewitalizacji

(zobaczyli mi.n. Zakład Aktywizacji Zawodowej w Kluczborku, ReUżytkownię w Opolu i rewitalizację traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie).

Dziękujemy za odwiedziny!