Certyfikaty wręczone!

Podczas uroczystej debaty o przyszłości rewitalizacji opolskich miast i wsi, przedstawiciele gmin, którzy uczestniczą w naszych działaniach edukacyjnych, ukierunkowanych na wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego Opolszczyzny do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, odebrali od marszałka województwa Andrzeja Buły certyfikaty, wraz z podziękowaniami za umiejętne wykorzystanie możliwości zmian miast i otoczenia.

W trakcie spotkania mogliśmy usłyszeć wiele wartościowych informacji na temat obecnej i przyszłej sytuacji finansowej, rzeczowej i formalno-prawnej procesów rewitalizacyjnych w kraju i w regionie.

Prezentacja dr Wojciecha Jarczewskiego,  Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów „Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027. Czy wyłącznie w ramach gminnych programów rewitalizacji?”

Prezentacja Michała Ciesielskiego, eksperta z Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Reforma systemu planowania przestrzennego – nowelizacja ustawy o rewitalizacji”

Prezentacja Anny Halickiej, Kierownik z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego „Rewitalizacja w perspektywie 2021-2027″

Dla chętnych dołączamy opis uzupełniający certyfikaty o informację na temat szczegółowego zakresu spotkań edukacyjnych.

Krótka fotorelacja ze spotkania: