Wsparcie doradcze – zasady

Zakres i warunki udzielania wsparcia doradczego udzielanego przez eksperta dla gmin województwa opolskiego związanego z realizacją zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Wsparcie doradcze realizowane będzie do 31 grudnia 2022 r. na obszarze województwa opolskiego na podstawie umowy dotacji udzielonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zasady udzielania wsparcia doradczego

Załącznik nr 1: Oświadczenie i formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rewitalizacja@opolskie.pl