Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA

W imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach stacjonarnych dla miast i gmin w ramach kolejnego etapu projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Szkolenia realizowane są przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR), Fundację Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatywę Mieszkaniową dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.)).
W przeciągu najbliższego półrocza planujemy przeprowadzić w projekcie EDINA sześć szkoleń stacjonarnych w różnych lokalizacjach dla przedstawicieli z urzędów miast/gmin, właścicieli/zarządców nieruchomości, wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów. Zapraszamy osoby z różnych miast posiadających gminne programy rewitalizacji lub inne uchwały dotacyjne, wspierające remonty prywatnych budynków mieszkalnych.

Terminy i lokalizacje szkoleń:

■11 marzec 2022 r. Spotkanie informacyjne online
■25 marzec 2022 r. Opole (z powodów organizacyjnych formuła szkolenia została zmieniona na ON-LINE)
■22 kwiecień 2022 r. Malczyce
■13 maj 2022 r. Polkowice
■27 maj 2022 r. Ośno Lubuskie
■14 czerwiec 2022 r. Radomsko
■28 czerwiec 2022 r. Żyrardów

Szkolenia będą dotyczyły:
■poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji (uwarunkowania prawne prowadzenia procesu rewitalizacji, programowanie narzędzi wsparcia, łączenie różnych dostępnych źródeł finansowania, różne sposoby informowania prywatnych inwestorów o możliwych wsparciach finansowania robót budowlanych na poszczególnych etapach modernizacji budynku, dobre praktyki dotacyjne w Specjalnych Strefach Rewitalizacji);
■sposobów kompleksowej poprawy efektywności energetycznej poprzez polepszenie parametrów technicznych budynków w procesach inwestycyjnych (rodzaje audytów energetycznych, różne sposoby modernizacji budynków poprawiające efektywność energetyczną i standard budynku wykorzystując różne źródła energii w zależności od lokalnych uwarunkowań i udziału różnych interesariuszy, weryfikacja uzyskanych efektów energetycznych i kosztów eksploatacji budynku przed i po remoncie, kolejność wykonywania prac modernizacyjnych).

Szkolenia będą się składały z dwóch paneli:
1. Panel pierwszy będzie dotyczył procesu rewitalizacji. Panel ten będzie podzielony na dwie części:
a. część wykładowa dotycząca zagadnień związanych z tworzeniem warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji (programowanie narzędzi wsparcia, łącznie źródeł finansowania, dobre praktyki dotacyjne w SSR). Wiedza z zakresu stosowania dotacji z budżetu gminy oraz korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji,
b. część warsztatowa dotyczącą wprowadzania standardów efektywności energetycznej na obszarach objętych gminnym programem rewitalizacji.
2. Panel drugi będzie dotyczył kwestii technicznych (szczegółowych) dotyczących prac remontowych podnoszących efektywność energetyczną prywatnych budynków. Panel ten będzie podzielony również na dwie części:
a. część wykładowa przedstawiającą sposoby poprawy efektywności energetycznej w procesach inwestycyjnych. Omówienie dobrych praktyk w zakresie działań remontowych poprawiających efektywność energetyczną budynków (rozumianą jako poprawę nie tylko standardu energetycznego, ale również komfortu użytkowania budynku), klasyfikacja energetyczna budynków, koszty generowane przez budynek przed i po remoncie dla różnych sposobów modernizacji,
b. część warsztatowa w temacie szacowania oszczędności energii w wyniku działań poprawiających efektywność energetyczną.
Każda z części warsztatowych będzie okazją do praktycznego przećwiczenia zaleceń przedstawionych w publikacji pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w obszarach rewitalizacji – Narzędziownik”. Opracowanie zostanie państwu udostępnione podczas szkoleń.
Szkolenia są jednodniowe, ich program jest powtarzany dla każdej z sześciu wybranych lokalizacji. Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników samorządowych oraz przedstawicieli zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych z miast posiadających gminny program rewitalizacji, planujących uruchomienie programów dotacyjnych wspierających remonty budynków mieszkalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do rejestracji na szkolenie w dogodnej przez Państwa lokalizacji poprzez ankietę zlokalizowaną pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/L6I7S2G9G1P6D8N1Y

Więcej informacji o wydarzeniach w projekcie na stronie: https://edina.irmir.pl/aktualnosci-2/