Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki

Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego opracował publikację albumową „Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki”.
Publikacja omawia najważniejsze zasady prowadzenia rewitalizacji, będącej nowoczesnym narzędziem polityki lokalnej, uwzględniającym priorytet zrównoważonego rozwoju. Celem inicjatorów i autorów jest przekazanie praktycznej wiedzy o przygotowaniu i prowadzeniu procesu rewitalizacji oraz promocja dobrych praktyk wypracowanych przez gminy województwa lubuskiego.
Całość składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy zawiera część poradnikową i opis udanego rozwiązania, które może stanowić inspirację dla innych gmin.