Zaproszenie na konferencję „Rewitalizacja w województwie opolskim. Doświadczenia, dobre praktyki i perspektywy.”

Serdecznie zapraszamy na konferencję on-line pn.:

REWITALIZACJA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
DOŚWIADCZENIA, DOBRE PRAKTYKI I PERSPEKTYWY

Inicjatywa ta organizowana jest w ramach realizowanego wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zadania, polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Adresatem działań są przede wszystkim przedstawiciele gmin, zaangażowanych lub planujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Konferencja rozpoczynać będzie cykl uruchamianych w regionie działań edukacyjno-doradczych, dedykowanych gminom województwa opolskiego, których celem będzie m.in. poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania i zarządzania gminnymi programami rewitalizacji, czy włączenia społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 10.00 i będzie okazją do zapoznania uczestników z doświadczeniami gmin województwa opolskiego w realizacji programów rewitalizacyjnych od 2014 roku oraz ich przyszłymi potrzebami. Prelegenci konferencji przybliżą uczestnikom dodatkowo obecne spojrzenie na rewitalizację i programowanie procesów rewitalizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), jak również inicjatywy i rozwiązania godne polecenia w przywracaniu do życia zdegradowanych obszarów i uzupełnienia ich o nowe funkcje, przy wsparciu – i dla – lokalnej społeczności. W ramach spotkania przewidziano ponadto wystąpienia przedstawicieli krajowych i regionalnych instytucji, którzy opowiedzą o możliwościach wdrażania działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Do udziału w konferencji zachęcamy przede wszystkim przedstawicieli opolskich gmin, zaangażowanych lub planujących realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, osoby zainteresowane problematyką rewitalizacji, a także pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych i zaangażowanych w czynności rewitalizacyjne na swoim obszarze.  Zdobyta wiedza ułatwi zaprogramowanie działań do końca 2023 r., zmierzających do opracowania gminnych programów rewitalizacji, które od 1 stycznia 2024 r. stanowić będą podstawę w aplikowaniu o środki zewnętrzne na projekty rewitalizacyjne w ramach funduszy unijnych, w perspektywie 2021-2027.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się w formule on-line, poprzez udostępniony zgłoszonym osobom link na platformie ZOOM. Będzie także dostępna na oficjalnym profilu facebookowym Województwa Opolskiego https://www.facebook.com/opolskie i na kanale YouTube Województwa Opolskiego.

Krótka relacja ze spotkania,

link do nagrania konferencji na facebook-u

oraz link do nagrania konferencji na kanale YouTube.

Szczegółowy program konferencji.

Krótkie biogramy zaproszonych prelegentów.

9:30 – 10.00 Rejestracja uczestników na platformie konferencyjnej
10:00  

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
Rola rewitalizacji w Województwie Opolskim

10:10  

Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Działania wspierające rewitalizację na poziomie krajowym

10:20  

Katarzyna Spadło – Kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
Rewitalizacja w województwie opolskim w latach 2014-2020 – wyniki analizy regionalnej

10:30  

Maria Badeńska-Stapp – Narodowy Instytut Dziedzictwa – Koordynator Centrum Kompetencji NID ds. rewitalizacji dla województwa opolskiego i mazowieckiego
Wsparcie gmin w ramach Programu „Wzorcowa rewitalizacja”

10:40  

Arkadiusz Tkocz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Wsparcie gmin w rewitalizacji w województwie opolskim

10:50  

dr Karina Bedrunka – Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Opolska rewitalizacja do 2027 roku – w świetle funduszy unijnych

11:00

 

 

 

 

 

 

Dobre praktyki – miejsko-wiejskie doświadczenia w rewitalizacji

Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
Dobre praktyki rewitalizacyjne w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast
Justyna Pichowicz – Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha
Partycypacja społeczna na rzecz rozwoju lokalnego
Sabina Nowosielska – Prezydent Kędzierzyna-Koźla
Doświadczenia z rewitalizacją
Daria Pawlak – Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice
Doświadczenia rewitalizacyjne na terenach wiejskich. Przykład Gminy Chrząstowice

11:40

 

 

Dyskusja:
Pytanie do Prelegentów: Korzyści z rewitalizacji – czy wdrażać rewitalizację w Gminie?
Prowadzenie: Wojciech Jarczewski – Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

12:00  

Podsumowanie i oficjalne zakończenie uroczystości
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego