Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

To rządowy serwis informacyjno-edukacyjny, zajmujący się dostarczaniem informacji na temat procesu programowania rewitalizacji. Celem portalu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat kompleksowego podejścia do rewitalizacji wśród interesariuszy. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i z zaangażowaniem wesprzeć interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/