Newsletter o rewitalizacji #1/2024

Zapraszamy na pierwszy w 2024 roku newsletter o rewitalizacji.

Konsultacje inwestycji w ramach reformy planowania przestrzennego (KPO)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje publiczne naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-konsultacjach-publicznych-dla-gmin

Opiniowane przedsięwzięcia będą związane z przygotowaniem i uchwaleniem przez gminy planów ogólnych, programów rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na ich wykonanie samorządy będą mogły otrzymać bezzwrotne dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa).

Składanie uwag odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: Karolina.Smolik@mrit.gov.pl, w terminie do 22.02.2024 r.

 

Podsumowanie seminarium FRL „Porozmawiajmy o rewitalizacji”

Na KCWR zamieszczono podsumowanie Forum Rozwoju Lokalnego pn. „Porozmawiajmy o rewitalizacji”: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/regiony-rewitalizacji-edycja-30-rusza-nowa-edycja-programu-podsumowanie-seminarium-frl-porozmawiajmy-o-rewitalizacji/

 

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

www.rewitalizacja.gov.pl

 

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach inicjatywy „Regiony Rewitalizacji” w celu wsparcia Zespołów ds. Rewitalizacji w urzędach marszałkowskich. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl