Gala konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”

7 i 8 GRUDNIA 2023 roku w PILE odbędzie się rozstrzygnięcie i ogłoszenie laureatów konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023 – Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia” oraz konferencja Transformacja energetyczna – zastosowanie zielonej energii w nowoczesnym mieście. Technologie SMART CITY w zarządzaniu energią”.

Na ogłoszony w czerwcu konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2023, którego tematyka dotyczyła inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz skutecznego wdrażania transformacji energetycznej miast, umożliwiającej osiągnięcie neutralności klimatycznej i utrzymanie jakości życia, w tym kompleksowej poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych, wpłynęło 17 wniosków z 14 miast, w tym 2 wnioski z miast i gmin miejsko-wiejskich, 8 wniosków z miast na prawach powiatu, 7 wniosków z miast będącymi siedzibami władz województw. Podczas Gali w Pile 8 grudnia br. zostaną ogłoszeni laureaci i wyróżnieni przez Komisję Konkursową.

Podczas konferencji 7 i 8 grudnia br.  zostaną natomiast zaprezentowane założenia strategiczne i zarządcze procesu transformacji energetycznej na przykładzie polityki krajowej, regionalnej, miejskie, które będą zilustrowane dodatkowo rozwiązaniami zagranicznymi. Uczestnicy będą mogli poznać konkretne rozwiązania z zakresu transformacji energetycznej miast, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych (przykłady dobrych praktyk polskich, norweskich i niemieckich, uwarunkowania techniczne i ekonomiczne wdrażania transformacji energetycznej, budowania samowystarczalności energetycznej miast małych i średniej wielkości; źródła finansowania przedsięwzięć związanych z transformacją energetyczną). Ponadto zostaną pokazane najlepsze wdrożenia procesów transformacji energetycznych w Polsce, z zastosowaniem koncepcji i rozwiązań Smart City, które zostały wyróżnione w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”.

Konferencja tworzy przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń, budowania i wzmacniania relacji pomiędzy miastami i partnerami. Pierwszy blok tematyczny, realizowany w dniu 7 grudnia 2023, będzie transmitowany na żywo w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia noclegi, wyżywienie oraz materiały konferencyjne. W trakcie trwania konferencji w Pile będzie odbywać się Jarmark Świąteczny, będący kwintesencją idei „kupuj lokalnie” oraz promujący lokalnych rzemieślników. Miasto samodzielnie, od wielu lat organizuje jarmarki, zapraszając lokalnych dostawców. Również w trakcie tego wydarzenia mieszkańcy zostaną zaproszeni na otwarty Piknik Naukowy. Dzięki temu do wydarzenia będzie włączona lokalna społeczność.

Oto kilka powodów, dla których warto wybrać się do Piły:

 1. Inspirujący prelegenci: Usłyszysz prelekcje i prezentacje czołowych ekspertów z dziedziny transformacji energetycznej, Smart City i technologii wodorowych.
 2. Nowe perspektywy: Konferencja umożliwi poznanie nowych perspektyw i trendów w dziedzinie zarządzania energią i transformacji miast.
 3. Wiedza praktyczna: Dowiesz się, jak wdrażać konkretne rozwiązania i praktyki w swoim samorządzie, które mogą poprawić jakość życia mieszkańców.
 4. Rozwój sieci kontaktów: To doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi samorządami, ekspertami i dostawcami usług związanymi z transformacją energetyczną.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu: Będziesz świadkiem rozstrzygnięcia konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” i poznasz laureatów, których sukcesy w zarządzaniu miastami są inspirujące.
 6. Praktyczne wskazówki: Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące źródeł finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną, co może pomóc w realizacji Twoich własnych inicjatyw.
 7. Zrównoważony rozwój: Dzięki pozyskanej wiedzy będziesz mógł przyczynić się do zrównoważonego rozwoju swojego miasta i przekształcić je w nowoczesne miejsce do życia.
 8. Współpraca międzynarodowa: Konferencja przyciąga uczestników i prelegentów zarówno z Polski, jak i z innych krajów, co stwarza możliwość nawiązania międzynarodowej współpracy.
 9. Świąteczna atmosfera: Konferencja odbywa się w okresie przedświątecznym, więc poza cenną wiedzą możesz również cieszyć się atmosferą Jarmarku Świątecznego i innych uroczystości miejskich.

Organizatorzy:

 • Związek Miast Polskich
 • Urząd Miasta Piły i Prezydent Miasta Piły
 • Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych

Patronat:

 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Konferencja jest realizowana w ramach Programu „Rozwój lokalny”. To inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców) użytkowników średnich i małych miast. Program ten jest finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021.

W załączeniu wstępny PROGRAM