Newsletter o rewitalizacji #3/2023

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera o rewitalizacji!

Rewitalizacja w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 – Aktualizacja Zasad

Na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji dostępne są zaktualizowane „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” (wersja z 24.08.2023) (PDF 856 KB). Pierwsza wersja Zasad została opublikowana w sierpniu 2022 r., zaktualizowane Zasady zostały podpisane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 24 sierpnia 2023 r

Więcej informacji w Aktualnościach KCWR: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/rewitalizacja-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027/

 

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji czyli wszystko o rewitalizacji w jednym miejscu

A gdyby tak wszystko o rewitalizacji dostępne było w jednym miejscu? Zapraszamy do odwiedzenia Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji w nowej odsłonie. W poszczególnych zakładkach zaktualizowano dostępne materiały:

O rewitalizacji – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są publikacje powstałe po 2015 roku związane z programowaniem i realizacją procesu rewitalizacji. Znajdują się tutaj zarówno podręczniki, wyniki ewaluacji i monitorowania rewitalizacji, wyniki kontroli czy publikacje z dobrymi praktykami rewitalizacyjnymi.

Program rewitalizacji – krok po kroku – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji zawarto aktualną definicję o rewitalizacji oraz wskazówki – podane w przystępnej formie interaktywnego schematu – jak opracować gminny program rewitalizacji czyli podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji.

Przepisy prawne – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji znajdują się przepisy prawne dotyczące rewitalizacji, a także dokumenty związane z możliwościami finansowania rewitalizacji ze środków unijnych.

Dowiedz się więcej – W tym dziale Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji gromadzone są odesłania do innych stron i portali internetowych, w których można poszerzać wiedzę o rewitalizacji i łatwiej docierać do treści związanych z programowaniem i realizacją rewitalizacji.

Nie pomijaj działu Aktualności – tutaj znajdziecie Państwo najświeższe informacje i dużo inspiracji. Zachęcamy do lektury!

www.rewitalizacja.gov.pl

 

Konkurs na rzecz współpracy międzypokoleniowej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG – ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Wyzwaniem w tym konkursie jest obowiązkowe partnerstwo z podmiotem z Norwegii.

Poniżej znajdują się linki do ogłoszenia w języku polskim i angielskim:

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-rzecz-wspolpracy-miedzypokoleniowej/

https://www.eog.gov.pl/en/site/guide-for-applicants/calls-for-proposals/open-call-for-funding-bilateral-for-intergenerational-cooperation/?ts=638297743302786071

 

Podsumowanie konkursu HUMAN SMART CITIES czyli przegląd dobrych praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami podsumowującymi doświadczenia miast z realizacji projektów w ramach konkursu pn. HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

Wybrane 24 miasta realizowały projekty z obszarów takich jak: środowisko, partycypacja społeczna, zrównoważona mobilność, inteligentne zarządzanie danymi. Obowiązkowym elementem każdego z projektów było opracowanie podręcznika dobrych praktyk – czyli podręcznika podsumowującego to, co udało się wypracować w ramach projektu. Poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podręcznik może służyć innym miastom, które będą chciały podobne rozwiązania wdrożyć u siebie.

Podręczniki są dostępne na stronie www.popt.gov.pl à https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/projekty/projekty-human-smart-cities/dobre-praktyki/

 

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach inicjatywy „Regiony Rewitalizacji” w celu wsparcia Zespołów ds. Rewitalizacji w urzędach marszałkowskich. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl