Newsletter o rewitalizacji #1/2023

Serdecznie zapraszamy na kolejny newsletter, w którym m.in. o publikacjach dotyczących rewitalizacji, w tym wartościowych treściach na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, a także pracach nad procedurą oceny GPR.

Publiczna dyskusja o miastach i rewitalizacji

Zachęcamy do przeczytania ciekawych artykułów, w których znajdziecie Państwo odwołanie do rewitalizacji:

Nie tylko betonoza. Miasta w dobie zmian klimatu – Równość (rownosc.eu) – Artykuł red. Filipa Górskiego o problemie z zabetonowanymi przestrzeniami publicznymi.

Niestety często rewitalizacja nadal kojarzona jest z tym nieszczęsnym betonowym placem – o czym pisze red. Paweł Mrozek w artykule: Czy każda rewitalizacja kończy się betonowym placem? | AiB (architekturaibiznes.pl)  Pamiętajcie Państwo zatem aby wspierać dobre projekty rewitalizacyjne, by rewitalizacja stała mocno na nogach czyli filarach zrównoważonego rozwoju.

Aby zakończyć optymistycznym akcentem zapraszamy do Leszna, który wg red. Pawła Mrozka jest najlepszym miastem w Polsce: Leszno. Miasto nieidealne, ale i tak najlepsze. Paweł Mrozek | AiB (architekturaibiznes.pl)  W Lesznie na wizerunek miasta, a zwłaszcza jego centrum miały wpływ m.in. działania w ramach rewitalizacji, w tym Modelowej Rewitalizacji Miast. Co warto zapamiętać – to aby mądrze gospodarować tym co już jest – co wg nas jest sednem rewitalizacji – zamiast podejścia „albo złoto, albo błoto”.

Procedura oceny GPR w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

W województwie lubelskim trwają prace nad „Procedurą oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Do 20 stycznia br. trwały konsultacje społeczne projektu procedury. Projekt można podejrzeć na stronie: Konsultacje procedury oceny gminnych programów rewitalizacji – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Województwo Lubelskie

A o stanie przygotowań regionów do uruchomienia nowej perspektywy trwa dyskusja podczas dwudniowych (24-25.01.2023) warsztatów w Łodzi  dla Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi 2021-2027 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/warsztaty–programowanie-2021-2027

Nowe treści na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Na KCWR opublikowano nowe treści:

Podsumowanie Zadania Regiony Rewitalizacji w 5 województwach (Wielkopolskim, Podkarpackim, Lubuskim, Świętokrzyskim, Łódzkim): https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/#/domyslne=1

I starsze materiały:

Materiały wypracowane w ramach Projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/projekt-pn-edina-rozwoj-efektywnosci-energetycznej-w-specjalnych-strefach-rewitalizacji-i-na-obszarach-miejskich-edina-2020-2022/

Podsumowanie dobrych praktyk z Hrubieszowa, Opola Lubelskiego, Stalowej Woli, Starachowic i Warszawy wypracowane w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/dobre-praktyki-z-hrubieszowa-opola-lubelskiego-stalowej-woli-starachowic-i-warszawy-wypracowane-w-ramach-modelowej-rewitalizacji-miast/

 

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. “Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. “Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.