Kolejna edycja konkursu dla samorządów „Inwestycja z perspektywą”

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji bezpłatnego konkursu „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do przesyłania zgłoszeń, które będą poddane pod głosowanie internautów.

Celem konkursu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP jest promocja samorządowych inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych, a także chęć inspirowania innych do podejmowania podobnych inicjatyw.

Zgłoszenia są przyjmowane do 27 stycznia 2023 r. do godziny 23.59; należy je przesyłać na adres samorzad@pap.pl, w tytule wpisując nazwę konkursu „Inwestycja z perspektywą”. Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie i opis inwestycji (do 3,5 tys. znaków) oraz opis jej wpływu na lokalną społeczność.

Po zamknięciu zgłoszeń uruchomione zostanie głosowanie dla internautów, które potrwa do 10 lutego 2023 r. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni do 5 marca.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania, to: cyfryzacja, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna. Projekty muszą być współfinansowane z budżetu UE w ramach dowolnej perspektywy unijnej.

Laureatów Konkursu wybiorą Internauci w plebiscycie internetowym. Wygrają samorządy, na których opis projektu zagłosuje najwięcej internautów w porównaniu do liczby mieszkańców według stanu na 1 stycznia 2022 roku podanej przez Główny Urząd Statystyczny. 

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Reportaż wideo z tej wizyty zostanie opublikowany na stronach PAP.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Fundusze Europejskie w regionach” współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Regulamin konkursu