Spotkanie informacyjne dot. jednostek ochrony zdrowia na obszarach rewitalizacji

W dniu 9 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie Pani Zuzanny Donath-Kasiury – Wicemarszałka Województwa Opolskiego z dyrektorami, prezesami oraz przedstawicielami podmiotów leczniczych, podległych Samorządowi Województwa Opolskiego. Tematem wiodącym spotkania były możliwości pozyskiwania przez te podmioty środków finansowych UE na działania inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Pan Arkadiusz Tkocz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji przy UMWO omówił możliwości oraz warunki pozyskiwania przez jednostki ochrony zdrowia środków na zadania, które zostały ujęte przez gminy, na obszarze których placówka ma swoją siedzibę, jako projekty rewitalizacyjne w ramach Gminnych Programów Rewitalizacji. Pan Arkadiusz Tkocz zachęcał dyrektorów podmiotów leczniczych do podjęcia w powyższym zakresie współpracy z samorządami gminnymi, celem wspólnego rozważenia możliwości włączenia zadań oraz inwestycji istotnych z punktu widzenia szpitali oraz pacjentów w projekty podlegające działaniom rewitalizacyjnym w ramach Gminnych Programów Rewitalizacji.