Seminarium „Dochody jednostek samorządu na obszarze miejscowego planu rewitalizacji”

 

Wraz z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów serdecznie zapraszamy na seminarium „Dochody jednostek samorządu terytorialnego na obszarze miejscowego planu rewitalizacji’’, które odbędzie się 5 października 2022 r. w godzinach 9.00-11.00 w formule online. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Leśny z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy. Zaproszenie w szczególności kierujemy do skarbników i osób zajmujących się planowaniem budżetów gmin, podatkami od nieruchomości oraz rewitalizacją.

Seminarium jest związane z realizacją doradztwa strategicznego w ramach programu Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność. Jest ono wynikiem opracowania opinii prawnej dotyczącej podejścia do opodatkowania nieruchomości niezagospodarowanych zgodnie z planem miejscowym na obszarach rewitalizacji ustalonych uchwałami o wyznaczeniu o obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia:

1.       Zasady opodatkowania obszaru miejscowego planu rewitalizacji.

2.       Warunki pobierania dochodów budżetowych miejscowego planu rewitalizacji.

3.       Wskaźniki finansowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022/2023.

4.       Finansowanie bieżących zadań komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem miejscowego planu rewitalizacji.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne i wymaga rejestracji, która będzie otwarta do 3 października 2022 r. pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/D9O0H4I6V9I6S8B8G.

Potwierdzenie rejestracji oraz link do spotkania zostaną Państwu przesłane nie później niż dzień przed terminem rozpoczęcia seminarium.

 

Osoba do kontaktu:

Barbara Samorek

tel.: 571 068 038

e-mail: pdm@irmir.pl