Relacja z wizyty w Brzegu

20 września br. wraz z uczestnikami naszego Zadania odwiedziliśmy kolejną wiodącą w zakresie rewitalizacji gminę regionu – Brzeg (program w załączeniu).

Mając na uwadze m.in. na olbrzymi potencjał przyrodniczy miasta oraz zaangażowanie w ochronę bioróżnorodności, wizyta odbyła się pod hasłem Błękitno-zielona infrastruktura w procesach rewitalizacji.  Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak zaprosił nas do zabytkowych wnętrz brzeskiego Ratusza, gdzie gospodarze zaprezentowali nam przyrodnicze bogactwo Brzegu (film). Następnie pod profesjonalną opieką nieocenionych ekspertek z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – Katarzyny Spadło i Edyty Tomczak pogłębialiśmy wiedzę na temat problematyki małej retencji, błękitnej i zielonej infrastruktury w procesach rewitalizacyjnych.

Kontynuacją warsztatów były spacery studyjne – Zastępca Burmistrza Brzegu Bartłomiej Kostrzewa wraz ze swoimi najlepszymi pracownikami oprowadził nas po najciekawszych przykładach zielonej i błękitnej infrastruktury: Parku Nadodrzańskim, Parku nad Fosą, Parku Centralnym, Stawie Cegielnianym, Parku Wolności. Zarówno założenia zieleni przyulicznej, parkowej, rozwiązania dotyczące przelewów burzowych i zbiorników wodnych, jak i poziom zaangażowania w ich utrzymanie, opiekę i dalsze plany oceniono jako imponujące.

Brzeg zaskoczył nas swoją gościnnością, odkrył przed nami swoje uroki zielonego miasta i zachęcił do kolejnych odwiedzin.

Dziękujemy za gorące przyjęcie i doskonałą organizację wizyty Urzędowi Miasta w Brzegu!

Do zobaczenia!

Napisali o nas:

Burmistrz Brzegu

film Przyrodnicze bogactwo Brzegu 

Nasza fotorelacja: