Kolejne warsztaty! „Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji”

Zapraszamy na kolejny cykl warsztatów, w ramach modułu „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji”, które odbędą się 9 marca (I grupa), 10 marca (II grupa) i 11 marca (III grupa). Wszystkie spotkania warsztatowe będą się odbywać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (Opole, ul. Piastowska 14/Ostrówek, sala nr 7).

WARSZTATY W RAMACH MODUŁU SZKOLENIOWEGO „ZARZĄDZANIE REWITALIZACJĄ I WŁĄCZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI”

Temat: Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

Termin: 9 marca/10 marca/11 marca 2022 r. (1 dzień na grupę)

Osoba prowadząca: dr hab. inż. arch. Maciej Borsa/Instytut Rozwoju Miast i Regionów

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Moduł 2 

Terminy kolejnych bloków warsztatowych:

9-11 marca – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej

23-25 marca – Dostępność w rewitalizacji

6-8 kwietnia – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych

Do zobaczenia!