Newsletter o rewitalizacji #14

Serdecznie zapraszamy na newsletter o rewitalizacji pełny inspiracji, z których można skorzystać prowadząc działania rewitalizacyjne i nie tylko!

Podcast NID: Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków. Sezon drugi
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa w procesach rewitalizacji w polskich miastach jest coraz częstsze i coraz więcej jest ciekawych przykładów dobrych praktyk.
Na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/materialy/dziedzictwo-w-rewitalizacji-wypowiedzi-praktykow-sezon-drugi/ pojawił się drugi sezon podcastów czyli wypowiedzi kolejnych ośmiu ekspertów – praktyków rewitalizacji.  Są wśród tych ekspertów twórcy krajowego i regionalnych systemów rewitalizacji – w tym nasi koledzy: Paulina Sikorska z Mazowsza i Grzegorz Gawrysiak z Podlasia, osoby odpowiedzialne za proces rewitalizacji w miastach, a także eksperci i doradcy. Każda z wypowiedzi dotyczy tego, jak ujmowanie są elementy dziedzictwa w procesach rewitalizacji. Seria zawiera 8 podcastów. Rozmowy z ekspertami przeprowadzili Andrzej Brzozowy i Rajmund (Kuba) Ryś z firmy Projekty Miejskie. Zapraszam do odsłuchu!

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

Pomysł na przygotowanie podręcznika „Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów” zrodził się z przekonania, że poprawa zarządzania danymi, którymi dysponują urzędy miast oraz podległe im instytucje i spółki miejskie, ma absolutnie fundamentalne znaczenie, zarówno z punktu widzenia bardziej efektywnego wykorzystania nowych technologii w procesach administracyjno-zarządczych, jak i z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego. Poprawa jakości i dostępności danych w mieście to pierwszy krok na drodze do tego, aby nie tylko firmy, ale również miejskie instytucje publiczne (i sami mieszkańcy miast, którym te instytucje służą) odnosiły realną korzyść z dobrodziejstw cyfrowej rewolucji.

Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. Książkę można polecić szczególnie osobom odpowiedzialnym za politykę smart city oraz transformację cyfrową, a także kierownikom wydziałów zajmujących się rozwojem miasta i zarządzaniem strategicznym. Wiele przydatnych do pracy wskazówek znajdą w podręczniku również miejscy informatycy oraz specjaliści od zamówień publicznych. 
Podręcznik został przygotowany w ramach projektu predefiniowanego „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju, w ramach programu Rozwój lokalny” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji oraz podręcznik do pobrania na stronie: https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/dane-miejskie-zarzadzanie-danymi-w-miastach-podrecznik-dla-samorzadow/

Wiedza przydatna także na etapie tworzenia diagnoz oraz systemu monitorowania procesu rewitalizacji.

Jak powstawał Urban Lab?

Zapraszam do zapoznania się z animacją podsumowującą 3-letni projekt Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021), który realizowany był przez Instytut rozwoju miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Urban lab to w skrócie narzędzie wspomagające zarządzanie miastem, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przy czynnym udziale ich mieszkańców. W ramach projektu opracowana w Instytucie koncepcja urban labu została pilotażowo wdrożona w dwóch polskich miastach – Gdyni oraz Rzeszowie. Animacja krótko prezentuje powstałe efekty projektu. Dłuższym podsumowaniem jest natomiast publikacja pt. „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie”. Więcej informacji o projekcie i jego efektach na stronie: https://urbanlab.net/

Model można wykorzystać do budowania współpracy ze społecznością lokalną także w ramach procesu rewitalizacji.

Światowe Forum Miejskie (WUF11)

Światowe Forum Miejskie (WUF11) coraz bliżej. Jego organizacja to jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i partnerów – UN-Habitat, Miasta Katowice, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Rady Młodych WUF11. To też ogromne wyzwanie – programowe, organizacyjne i promocyjne. O podejmowanych działaniach można dowiedzieć się z nowej strony internetowej i profilu na Facebooku. Oba kanały komunikacji obsługuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Oprócz informacji o samym wydarzeniu, znajdują się tam też artykuły o polityce miejskiej, wideo i podcasty. Adres nowej strony internetowej to gov.pl/wuf11.
Z kolei profil na Facebooku nosi nazwę „WUF11 – cities of the future”, a bezpośredni link, który kieruje do profilu to: https://www.facebook.com/WUF11. Zachęcam do polubienia, śledzenia i rozpropagowania profilu.

Jednocześnie przypominam, że trwa rejestracja na Światowe Forum Miejskie. Można się zarejestrować jako uczestnik lub zgłosić chęć zorganizowania własnego wydarzenia lub stoiska. Zachęcam też do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej WUF11 prowadzonej przez UN-Habitat oraz strony Miasta Katowice: https://wuf11.katowice.eu/pl/#

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.