Newsletter o rewitalizacji #13

Serdecznie zapraszamy na kolejny newsletter o rewitalizacji.

Regiony Rewitalizacji w działaniu

Ambitne Podlaskie wypracowało pierwszą w kraju Regionalną Politykę Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030. Została ona stworzona po to, aby ustanowić system wspierania rewitalizacji w gminach w ramach prowadzenia polityki regionalnej w województwie podlaskim, a także po to, aby była praktycznym narzędziem skutecznego wspomagania rozwoju lokalnego w województwie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Dokument został zaakceptowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, o czym można przeczytać w wiadomości pt. Czas na rewitalizację!

Podkarpackie publikuje – zachęcamy do lektury 8 artykułów, które w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawiają różne zagadnienia procesu rewitalizacji:

  • Aktualizacja programu rewitalizacji
  • Dostępność w rewitalizacji
  • Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia GPR
  • Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji
  • Rola zieleni w procesie rewitalizacji
  • Włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji
  • Zarządzanie procesem rewitalizacji
  • Znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych

Artykuły dostępne do pobrania na stronie: www.podkarpackie.pl.

Okiem eksperta na Śląsku – zachęcamy do lektury ekspertyzy pn. „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”. Opracowanie systematyzuje wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wskazuje najefektywniejsze doświadczenia, w tym określa ramy powołania odrębnej jednostki wyspecjalizowanej w prowadzeniu procesów rewitalizacji, tzw. inżyniera rewitalizacji. Oprócz przybliżenia idei „inżyniera rewitalizacji” opracowanie ma pomóc w podjęciu decyzji co do wdrożenia takiego rozwiązania na własne potrzeby. Publikacja dostępna tutaj: rpo.slaskie.pl i tutaj: rpo.slaskie.pl/czytaj/aktualnosci_rewitalizacja.

Pomorskie edukuje – dla spragnionych wiedzy o mieście Zespół ds. rewitalizacji przygotował listę lektur tzw. książkowy „Pakiet miejski” oraz listę czasopism. A dla tych, co wolą posłuchać jest lista podcastów.

Centra Kompetencji NID ds. Rewitalizacji

Centra Kompetencji NID ds. rewitalizacji pomagają gminom w zarządzaniu dziedzictwem, doradzają jak zweryfikować jego zasób i walory oraz jak wykorzystać ich potencjał w procesie rewitalizacji. Więcej informacji o ofercie i działalności Centrów dostępnych jest na stronie: samorzad.nid.pl/rewitalizacja, ale można się także z nią zapoznać z bardzo przystępnej animacji:

Cykl seminariów FRL o WUF11

Związek Miast Polskich rozpoczyna nowy cykl seminariów w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Seminaria będą poświęcone przygotowaniu polskich miast do udziału w 11. Sesji Światowego Forum Miejskiego, który odbędzie się 26-30 czerwca br. w Katowicach. World Urban Forum (WUF11) to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki miejskiej oraz zrównoważonej urbanizacji powołane do życia przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).Cykl seminariów FRL przygotowujących do WUF11 ma na celu przybliżenie przedstawicielom miast głównych kwestii, wokół których zorganizowane są tegoroczne obrady Światowego Forum Miejskiego, takich jak miasta sprawiedliwe, zielona przyszłość miast, budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie, przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

Seminarium online inaugurujące ten cykl odbyło się 11 lutego br. Więcej informacji można znaleźć na stronach miasta.pl oraz wuf11.katowice.eu.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.