Newsletter o rewitalizacji #12

Serdecznie zapraszamy na nietypowy newsletter o rewitalizacji – z podsumowaniem działań w ramach krajowego projektu pn. „Regiony Rewitalizacji” na koniec 2021 roku.

Działania w ramach programu wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” na koniec 2021 roku

Celem krajowego programu wsparcia dla gmin „Regiony Rewitalizacji” zainicjowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Działanie to realizowane jest poprzez współpracę ze wszystkimi urzędami marszałkowskimi – zespołami ds. rewitalizacji, organizującymi szkolenia i doradztwo dla gmin. Do końca roku 2021 – pomimo sytuacji pandemicznej – w skali kraju przeprowadzono 229 spotkań edukacyjnych dla gmin w ramach czterech obowiązkowych modułach szkoleniowych. Ponadto przeprowadzono konsultacje z 234 gminami w ramach wsparcia doradczego. Zorganizowano także 34 spotkania edukacyjne w ramach tematów dodatkowych. Powstało 16 regionalnych serwisów o rewitalizacji (w tym nasz :)) promujących działania rewitalizacyjne oraz dobre praktyki, a w 6 województwach rozbudowano geoportal regionalny o moduł „Rewitalizacja”. Opracowano także dokumenty wspomagające realizację przez gminy procesu rewitalizacji, m.in. „Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030”, ekspertyzę dotyczącą operatora rewitalizacji oraz dwa filmy o rewitalizacji.

W roku 2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało także  porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, który realizuje komplementarny projekt wsparcia  gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku – zapraszamy do lektury.

Podsumowanie Regiony Rewitalizacji 31.12.2021 

Niezmiennie polecamy

www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl).
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.