Spotkanie on-line

26 stycznia 2022 r., w godzinach 10.00-12.20 odbyło się w trybie on-line spotkanie robocze z przedstawicielami jst w zakresie realizowanego w województwie opolskim Zadania rewitalizacyjnego

Organizacja spotkania i prowadzenie: IRMiR; spotkanie on-line: Zoom

AGENDA SPOTKANIA

Moderacja: Edyta Tomczyk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

9.50 – 10.00 – Sesja techniczna poświęcona na logowanie i test mikrofonów/kamer

10.00 – 10.10Powitanie uczestników (Arkadiusz Tkocz, koordynator Zadania, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO)

10.10 – 10.40 Nowelizacja „Ustawy z dnia 9 października 2015 r. – omówienie założeń zmian do Ustawy (dr Aleksandra Jadach Sepioło/IRMiR oraz Arkadiusz Tkocz, koordynator Zadania, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO)

10.40 – 11.10 Rewitalizacja w perspektywie unijnej 2021 – 2027 – dyskusja (Małgorzata Kąpała, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWO, Anna Halicka, Kierownik Referatu Zarządzania i Programowania w Departamencie Funduszy Europejskich UMWO)

11.10 – 11.40Informacja na temat działań zrealizowanych w ramach Zadania rewitalizacyjnego w województwie opolskim w 2021 roku i zaplanowanych na 2022 rok (Jagoda Sokołowska, zastępca koordynatora Zadania, Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji UMWO)

11.40 – 12.00Międzyregionalne i lokalne rewitalizacyjne wyjazdy studyjne (Tomasz Midura i Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO)

12.00 – 12.20 Dyskusja z gminami dotycząca bieżących uwarunkowań związanych
z opracowaniem gminnych programów rewitalizacji
(Edyta Tomczyk/IRMiR oraz Arkadiusz Tkocz, koordynator Zadania, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO)

Dziękujemy Państwu za aktywny udział!