Seminarium „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i miejscowy plan rewitalizacji – planistyczne narzędzia wsparcia gminnych programów rewitalizacji”

W dniu 20.12.2021 r. odbyło się seminarium pn. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i miejscowy plan rewitalizacji – planistyczne narzędzia wsparcia gminnych programów rewitalizacji”.
Uczestnicy poznali metodę opracowania GPR wraz z ujęciem wyników koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Zostały zaprezentowane rekomendacje, jak stosować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną by była użyteczna, pokazaliśmy przewagę i niedociągnięcia MPR w porównaniu z koncepcją, a także efekty prac nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną w Radomsku. Uczestnicy seminarium mieli okazję dowiedzieć się więcej o zaletach koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i ujęciu jej w programowaniu działań rewitalizacyjnych oraz poznać doświadczenia i opinie praktyków. Z pomocą naszych prelegentów odpowiedzieliśmy na pytania: czy i kiedy koncepcja urbanistyczno-architektoniczna sprawdzi się jako narzędzie wsparcia programowania GPR oraz co wybrać – Miejscowy Plan Rewitalizacji czy koncepcję urbanistyczno-architektoniczną?
Wśród ekspertów znaleźli się:
 •  dr Aleksandra Jadach Sepioło, Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
 •  Katarzyna Spadło, Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
 •  Cezary Maliszewski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
 •  dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, Instytut Rozwoju Miast i Regionów,
 •  dr Jarosław Ferenc, Prezydent Miasta Radomsko,
 •  dr hab. Izabela Mironowicz, Politechnika Gdańska,
 •  Aneta Reszka, Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Zawierciu,
 •  Grzegorz Lechman, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji,
 •  Izabela Grześkiewicz, Urząd Miasta w Kaliszu,
 •  Robert Szymala, urbanista miejski, Urząd Miejski w Wałbrzychu,
 •  Maciej Araszkiewicz, Architekt Miasta Słupska.
Spotkanie odbyło się online i uczestniczyło w nim ponad 235 przedstawicieli administracji samorządowej, jednostek budżetowych, środowiska akademickiego i sektora prywatnego.
Seminarium można obejrzeć na stronie:
Prezentacje dostępne są poniżej:
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla obszaru rewitalizacji w Radomsku, Cezary Maliszewski z zespołem
Koncepcje urbanistyczne w rewitalizacji, Maciej Borsa,
Miejscowy Plan Rewitalizacji w Słupsku, Maciej Araszkiewicz,
MPR Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu, Izabela Grześciewicz,
Narzędzia planistyczne w GPR Wałbrzycha, Robert Szymala,