Instytucja inżyniera rewitalizacji – ekspertyza

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. „Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego”. Ekspertyza powstała w ramach projektu pn. „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” (który jest współfinansowany ze środków UE z PO PT 2014-2020 w ramach projektu Regiony Rewitalizacji) i przygotował ją zespół ekspercki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Opracowanie systematyzuje wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia procesu rewitalizacji oraz wskazuje najefektywniejsze doświadczenia, w tym określa ramy powołania odrębnej jednostki wyspecjalizowanej w prowadzeniu procesów rewitalizacji, tj. inżyniera rewitalizacji.
Dodatkowym celem jest przybliżenie gminom idei instytucji inżyniera rewitalizacji i ułatwienie podjęcia decyzji co do wdrożenia takiego rozwiązania organizacyjnego na własne potrzeby.

Ekspertyza – Model funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji oraz wskazanie możliwości jego wdrożenia w gminach województwa śląskiego