Newsletter o rewitalizacji #11

Serdecznie zapraszamy na kolejny newsletter o rewitalizacji. Jedenaste wydanie newslettera poświęcone jest podsumowaniu ostatnich działań w ramach wsparcia systemu rewitalizacji w Polsce.

Regiony Rewitalizacji – dzieje się

  • Podlaskie Rewitalizuje – podsumowanie wizyty w województwie podlaskim w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji
    W dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl. Podsumowanie wizyty dostępne jest na stronie rewitalizacja.wrotapodlasia.pl.
  • Zachodniopomorskie – Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – zachęcamy do obejrzenia filmu pt. Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, opowiadającego o działaniach rewitalizacyjnych w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – czyli obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Scenariusz filmu obejmuje nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, której znaczną część stanowią miejscowości popegeerowskie. Film można zobaczyć na stronie rewitalizacja.wzp.pl.
  • Lubuska Rewitalizacja warta zachodu – Zachęcamy do lektury publikacji „Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki”. Publikacja z jednej strony wskazuje zasady prowadzenia rewitalizacji i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji, z drugiej jest przewodnikiem po dobrych praktykach, wypracowanych przez gminy województwa lubuskiego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy zawiera część poradnikową i opis udanego rozwiązania, które może stanowić inspirację dla innych gmin. Publikacja dostępna jest w regionalnym portalu o rewitalizacji rpo.lubuskie.pl.
  • Rewitalizacja w Wielkopolsce – Jak przebiega rewitalizacja w Wielkopolsce i dlaczego udział mieszkańców jest taki ważny? O modelowych praktykach z Konina i Leszna, dobrych praktykach z Czeplina i wiele więcej można dowiedzieć się z dodatku „Rewitalizacja w Wielkopolsce”, który ukazał się na łamach dziennika Głos Wielkopolski i dostępny  jest także  w regionalnym portalu o rewitalizacji: wrpo.wielkopolskie.pl. Zachęcamy do lektury!

Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”

W dniach 22 i 23 września 2021 w Pałacyku Konopackiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Celem spotkania było sieciowanie podmiotów wspierających gminy we wdrażaniu programów rewitalizacji z uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami spotkania byli Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.
Relacja dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Raport NIK o efektach programów rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty. Niestety kontrola wykazała, że programy rewitalizacji wdrażane były przez gminy często niezgodnie z przyjętymi założeniami. Zwłaszcza sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji programu rewitalizacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej oceny efektów wdrażanych działań. Skutkiem tego, chociaż w każdej gminie zachodziły przesłanki do całościowej analizy i aktualizacji programów rewitalizacji, w zdecydowanej większości w ogóle nie podejmowano takich działań. Znikome było również zaangażowanie w proces rewitalizacji lokalnej społeczności, a gminy jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska. W niewielkim stopniu wykorzystano możliwości Komitetów Rewitalizacji. Pełniona przez nie funkcja opiniodawczo-doradcza w praktyce była ograniczona.

Jak zauważa NIK, rewitalizacja – czasem nadal błędnie utożsamiana jedynie z odnową zabytków – to złożony proces, którego celem jest wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a jego skutkiem ma być poprawa zagospodarowania objętego nią terenu, a zwłaszcza jakości życia jego mieszkańców. Nazbyt często programy rewitalizacji są jednak traktowane przez gminy tylko jako wymóg formalny, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W oparciu o zebrane dane NIK przygotował wnioski kierowane zarówno do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządów województw, jak i organów wykonawczych oraz stanowiących gmin – zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem i wnioskami.

Raport dostępny jest na stronie Najwyższej Izby Kontroli. Zapraszamy również do zapoznania się z informacją prasowa o wynikach kontroli.

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.