Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian

Problematyka rewitalizacji obejmuje także poprawę stanu technicznego budynków, w szczególności w zakresie energooszczędności, oraz ochronę środowiska, w tym czystego powietrza, za Instytutem Rozwoju Miast i Regionów przekazujemy więc informację, że eksperci z Politechniki Wrocławskiej przygotowali na ten temat praktyczną publikację.

Wrocławscy eksperci w przystępny sposób uzupełniają w niej naszą wiedzę m.in. na temat tego, jak różne scenariusze działań wpływają na zmiany w zakresie emisji, zapotrzebowania na energię, komfortu termicznego, kosztów i dostępności ciepłej wody. Wnioski i rekomendacje zostały przedstawione w kontekście 15 różnych lokali.

Rzeczywistość ogrzewania kamienic (także innych starych budynków)  zdecydowanie odbiega od typowych założeń. By ją zmienić, trzeba ją najpierw zrozumieć. Obserwacja, rozpoznanie i zrozumienie problemów, z którymi borykają się mieszkańcy kamienic, były kluczowe dla badań. Ich rezultat, czyli wnioski i rekomendacje gotowe do wykorzystania przy tworzeniu strategii zmiany znajdują się w publikacji:

Węglem i nie węglem. Ogrzewanie kamienic: perspektywa mieszkańców i scenariusze zmian. Rzeczywiste koszty, zużycie energii i warunki korzystania z różnych systemów ogrzewania”