O znaczeniu zieleni w miastach

Za Instytutem Rozwoju Miast i Regionów udostępniamy publikację O znaczeniu zieleni w miastach, poruszającą niezwykle ważny i aktualny temat znaczenia zieleni dla środowiska miejskiego wraz z odniesieniem do współczesnych koncepcji, idei oraz dokumentów.

O znaczeniu zieleni w miastach

Zachęcamy także do śledzenia profilu IRMiR gdzie regularnie pojawiają się istotne informacje, publikacje i podkasty dla JST na tematy związane m.in. z rewitalizacją, rozwojem miast i problematyką zasobów gminnych.