Newsletter o rewitalizacji #9

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na kolejny newsletter o rewitalizacji, w którym przypominamy o realizowanych projektach i inicjatywach oraz o ich efektach.

Regiony Rewitalizacji – dzieje się

  • Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji – na stronie https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/podlaskie-rewitalizuje–pomysl-na-regionalna-polityke-rewitalizacji.html można zapoznać się z podsumowaniem warsztatu poświęconego roli regionów w systemie rewitalizacji zrealizowanego podczas pierwszego dnia Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Współorganizatorem warsztatu był Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. A we wrześniu podczas wizyty studyjnej będzie możliwość zapoznania się z postępem prac nad Podlaską Regionalną Politykę Rewitalizacji.
  • Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udostępnił listę podcastów o tematyce miejskiej. Podcasty to prosta, wygodna i darmowa formą zdobywania i rozwijania wiedzy na prawie każdy temat. Wskazana dwunastka podcastów przybliża tematykę miejską dotyczącą m.in. problemów miast, ich wyzwań, inspirujących przedsięwzięć, czy wizji miast przyszłości – jest tu m.in. podcast NID. Lista stanowi subiektywny wybór naszych kolegów z województwa pomorskiego, ale może zainspiruje także osoby z innych województw. Lista do znalezienia na stronie: https://www.rpo.pomorskie.eu/-/podcasty-o-tematyce-miejskiej-zapraszamy-do-odsluchu

Pilotaż rewitalizacji w Radomsku
Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider konsorcjum) oraz Uczelnią Łazarskiego, realizuje projekt „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.
Jednym z działań w ramach projektu jest Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Do wdrożenia działań pilotażowych wybrano miasto Radomsko, na rzecz którego przeprowadza się konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.
W ramach pilotażu opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+, jednocześnie przetestowane zostaną:
–        model przejścia z lokalnego programu rewitalizacji na ustawowy gminny program rewitalizacji,
–        opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji,
–        wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji i „rozlewania się” miasta.
Projekt pilotażowy potrwa do 31.12.2021 r.
Więcej o pilotażu i działaniach w zakresie rewitalizacji w Radomsku na stronach: https://newurbpact.pl/projekt/konsultacje-i-pilotaz-modelowych-rozwiazan-na-rzecz-odpowiedzialnej-urbanizacji-w-polsce-w-zakresie-programu-rewitalizacji-wraz-z-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-dla-obszaru-rewitalizacji/ oraz https://www.radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast jako dobra praktyka dla innych
Miło mi poinformować, że konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast wskazywany jest jako dobra praktyka współpracy Ministerstwa z miastami na arenie międzynarodowej. Konkurs został m.in. ujęty jako dobra praktyka w publikacji “Sustainable and circular reuse of spaces and buildings”, która jest wynikiem współpracy dwóch partnerstw w ramach Agendy Miejskiej: Partnership on Circular Economy oraz Partnership on Sustainable Land Use. Podręcznik dostępny jest do pobrania na stronie: https://ec.europa.eu/futurium/en/circular-economy/handbook-sustainable-and-circular-re-use-spaces-and-buildings.html A 30 lipca br. pakiet wsparcia na rzecz rewitalizacji w Polsce był prezentowane podczas konferencji „Sustainable and Circular Re-Use of spaces and buildings” (nagranie z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=ZAiEKaxvTrM, https://www.fad.cat/arquin-fad/ca/agenda/7708/reutilitzacio-sostenible-i-circular-despais-i-edifici).
Ponadto konkurs MRM został ujęty jako dobra praktyka  Strategii 21! czyli European Heritage Strategy for the 21st Century – więcej informacji o Strategii: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21 Opis dobrej praktyki:  https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/modelowa-rewitalizacja-miast-model-urban-revitalization

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Ostatnio w portalu zamieszczono podsumowanie dotychczasowych działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji – Panel „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-ministerstwa-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-rewitalizacji-panel-miasta-w-rewitalizacji-podczas-kongresu-polityki-miejskiej-2021/
A na stronie www.urbcast.pl można zapoznać się z rozmowami, które miały miejsce na Scenie medialnej podczas Kongresu ( w tym także o rewitalizacji) w przystępnej podcastowej formie „Urbcast na KPM”.

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.