Dodatkowe szkolenia on-line

SZKOLENIA NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. Na platformie dostępnych jest już 7 e-szkoleń, w planach są kolejne. W przygotowaniu są również LiveWebinary w ramach szkoleń, seminariów i warsztatów online z ekspertami.

Dostęp do szkoleń i wszystkich materiałów dostępny jest bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: https://szkolenianid.learncom.pl

SZKOLENIA IRMiR W RAMACH EUROPEJSKIEJ INICJATYWY ENERGETYCZNEJ

Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z dwoma partnerami: Fundacja Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.) realizuje projekt pn. “EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) działającej w imieniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej https://edina.irmir.pl/

SZKOLENIE MFiPR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zamieściło na swojej stronie internetowej szkolenie – samouczek „Program rewitalizacji krok po kroku”.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/program-rewitalizacji-krok-po-kroku/

Zachęcamy do pogłębiania wiedzy także w okresie wakacyjnym!