Newsletter o rewitalizacji #7

Serdecznie zapraszamy na kolejny, siódmy newsletter o rewitalizacji. Ponieważ tematem newslettera jest rewitalizacja warto zacząć od definicji rewitalizacji.
Dlaczego tak ważne jest abyśmy świadomie i poprawnie używali terminu „rewitalizacja”? Określanie rewitalizacją działań i akcji, które nią nie są, może popsuć jej wizerunek na trwałe i zniechęcić ludzi do angażowania się w ten proces. Konsekwencją będą nie tylko negatywne nagłówki w prasie, ale niechęć aktywnych mieszkańców, społeczników czy urzędników do podejmowania kolejnych działań, ograniczanie źródeł jej finansowania czy zaniechania tworzenia nowych narzędzi prawnych do jej wspomagania. Przypominamy, że od 2015 roku rewitalizacja ma swoją prawną definicję. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji:

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

W ramach  projektu pn. „Regiony Rewitalizacji” Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Zespołami ds. Rewitalizacji funkcjonującymi w urzędach marszałkowskich prowadzi działania mające na celu wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Felieton „Alarm dla rewitalizacji”
Z felietonu dowiemy się nie tylko jaki jest problem z dyskusją o rewitalizacji, ale także poznamy 3 filary prawdziwej rewitalizacji:

  • Rewitalizacja to całościowy partycypacyjny proces prowadzony na ściśle określonym terenie w oparciu o uchwalony program, a nie punktowe działanie remontowe lub modernizacyjne (termin „rewitalizacja parku, rynku czy budynku” to błąd rzeczowy).
  • To czy jakaś inwestycja wchodzi w skład procesu rewitalizacji czy też nie rozstrzyga treść programu rewitalizacji (i wykazanie jej powiązań z celami programu i ściśle określonym programem rewitalizacji), a nie wola inwestora, który chce zareklamować swoją inwestycję i lepiej ją sprzedać.
  • Rewitalizacja musi opierać się na aktywnej partycypacji społecznej – jeśli jej zabrakło i prowadzone działania nie mają akceptacji społecznej, w istocie nie mamy do czynienia z faktyczną rewitalizacją.

Felieton Rajmunda Rysia z Projektów Miejskich dla Magazynu Miasta dostępny jest pod adresem: http://magazynmiasta.pl/2020/10/25/alarm-dla-rewitalizacji/

Słowniczek pojęć – jeśli nie rewitalizacja to co?
Jak zatem określać działania, których się podejmujemy w odniesieniu do budynków w ramach procesu rewitalizacji? Zachęcamy do zapoznania się z krótkim słowniczkiem pojęć i terminów, dzięki czemu takie pojęcia jak: konserwacja zabytków, renowacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja czy remont zabytku nie będą dla nas zagadką. Artykuł dostępny na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/podstawowe-pojecia-z-zakresu-konserwacji-i-rewitalizacji/
Polecamy także słowniczek pojęć na portalu budowlane ABC:
https://budowlaneabc.gov.pl/praktyczny-przewodnik-inwestora/slowniczek/

Rewitalizacja a gentryfikacja
Często przy dyskusji o rewitalizacji napotykamy na kolejny termin: gentryfikacja. Zazwyczaj termin ten ma negatywne konotacje. Zachęcamy do wysłuchania odcinka 45 podcastu Urbcast – pt. „GENTRYFIKACJA – zło konieczne czy szansa dla miast? Gościem odcinka jest Łukasz Drozda – doktor nauk o polityce publicznej, urbanista, politolog.  Z odcinka można dowiedzieć się czym jest gentryfikacja i czy ma coś wspólnego z rewitalizacją. A także jak mierzyć gentryfikację, czy da się ją kontrolować i jakie są skutki uszlachetniania przestrzeni.
Podcast do posłuchania na Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor i innych platformach podcastowych – m.in. tutaj:
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2U0MjdhMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjgyNThmY2EtMjg0Zi00YzUwLTgyY2EtMzdmNGM1NjFmYTE1?sa=X&ved=0CA0QkfYCahcKEwjQ-YKY2KXwAhUAAAAAHQAAAAAQAQ

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.