Spotkanie inauguracyjne

Została zakończona rekrutacja do szkoleń realizowanych wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy otrzymali pisma drogą elektroniczną, z najważniejszymi  informacjami o przydziale do grupy, z opisem i specyfikacją szkoleń.

Wykonawcą działań edukacyjno-doradczych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów z Warszawy, Oddział w Krakowie, który odpowiadać będzie zarówno za realizację wsparcia edukacyjnego w czterech modułach tematycznych oraz doradczego o charakterze mentoringowym w postaci konsultacji dla gmin.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich uczestników szkoleń na spotkanie organizacyjne z uczestnikami, inaugurujące wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie rewitalizacji w dniu 20 kwietnia br. o godzinie 10:00. Spotkanie odbędzie się on-line, na platformie ZOOM. Informacja o spotkaniu on-line wraz z linkiem do niego przesłana zostanie do uczestników bezpośrednio przez Instytut, w odrębnej korespondencji elektronicznej. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia szczegółowej koncepcji powyższego wsparcia oraz wymiany informacji nt.  kluczowych działań realizowanych w tym zakresie.

Program spotkania inauguracyjnego

Program spotkań edukacyjnych