Program i harmonogram szkoleń

Wykonawcą działań edukacyjno-doradczych, realizowanych w ramach zadania wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, polegających na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Oddział w Krakowie, który odpowiadać będzie zarówno za realizację wsparcia edukacyjnego w czterech modułach tematycznych oraz doradczego o charakterze mentoringowym w postaci konsultacji dla gmin.

Pierwsze spotkania edukacyjne rozpoczną się już w maju br., od modułu ukierunkowanego na wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji i realizowane będą w formie szkoleń, seminariów i warsztatów do II kwartału 2022 roku. Pierwsze dwie formy spotkań przyjmą formułę działań on-line, natomiast warsztaty planuje się zrealizować stacjonarnie (przy braku ograniczeń epidemiologicznych).

Dokładny opis oraz specyfikacja spotkań przedstawione są w programie szkoleń.

Terminy spotkań przedstawiono w harmonogramie szkoleń.

Opiekę nad uczestnikami spotkań edukacyjnych, w zakresie kwestii związanych z ich realizacją, zarówno technicznymi jak i merytorycznymi – stanowić będzie koordynator szkoleniowy Pani Violetta Drabik-Franiewska, z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (e-mail: vdrabik-franiewska [at] irmir.pl).