Newsletter o rewitalizacji #5

Serdecznie zapraszamy na kolejny newsletter o rewitalizacji.
Dzisiaj przekazujemy informacje dotyczące działań podejmowanych przez NID, które ukierunkowane są na wspieranie gmin w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego w działaniach rewitalizacyjnych. A także o projekcie IRMiR dotyczącym efektywności energetycznej budynków w Specjalnych Strefach Rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie naboru „Wzorcowa Rewitalizacja”
Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”. W ramach naboru wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych, finalnie do udziału w Programie wybrane zostały 24 gminy.
Dzięki udziałowi w Programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się podczas planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Efektem współpracy będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.
Lista gmin i informacje o wsparciu dostępne są na stronie NID:  https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/rozstrzygniecie-naboru-gmin-do-programu-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/

Działania edukacyjne NID
Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. Na platformie dostępnych jest już 7 e-szkoleń, w tym e-szkolenie pn. Dziedzictwo w rewitalizacji, obejmujące takie zagadnienia jak narzędzia rewitalizacji, etapy planowania i wdrażania, przygotowanie dobrego programu rewitalizacji i odpowiednie ujmowanie w nim dziedzictwa.  Więcej informacji o platformie dostępnych jest na stronie NID: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4482
Dostęp do szkoleń i wszystkich materiałów dostępny jest bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: https://szkolenianid.learncom.pl
Ponadto w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, NID organizuje webinarium pt. „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”. Webinarium odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10.00-16.00. Program wydarzenia oraz rejestracja dostępne są pod linkiem: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/architekturadrewniana.

Projekt EDINA: Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich
Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z partnerami Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe realizuje projekt pn. „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”. Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, której nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Głównym celem projektu jest opracowywanie norm/standardów efektywności energetycznej dla remontowanych, prywatnych budynków oraz opracowanie narzędziownika (toolkit) dla miast, które będą dążyć do poprawy efektywności energetycznej budynków na obszarach rewitalizacji objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu. W projekt zaangażowane są wszystkie miasta w Polsce, w których funkcjonuje Specjalna Strefa Rewitalizacji. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronach IRMiR: http://irmir.pl/energooszczedny-rozwoj-w-specjalnych-strefach-rewitalizacji-i-na-obszarach-miejskich-edina-2020-2022/ oraz https://edina.irmir.pl/
Ostatnio zamieszczone zostały podcasty dotyczące wsparcia prywatnych remontów w Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce: https://edina.irmir.pl/podcasty/
Natomiast więcej informacji o Wałbrzyskim pilotażu rewitalizacji, w tym koncepcja kalkulatora efektywności finansowej dostępne są na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/projekty-pilotazowe/walbrzych/

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.