Regulamin oceny LPR/GPR… do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4514/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjął Regulamin oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji składanych na potrzeby planowanego konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Regulamin Oceny LPR GPR