Newsletter o rewitalizacji #4

Serdecznie zapraszamy na czwarty newsletter o rewitalizacji.
Dzisiaj przekazujemy informacje dotyczące polityki miejskiej – zarówno prac nad nowym krajowym podejściem do polityki miejskiej, jak i inicjatywami nakierowanymi na wspieranie miast. Przypominamy także, że trwają prace nad reformą systemu planowania przestrzennego, który w znaczący sposób wpływa na kształt naszych miast.

Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego dot. Krajowej Polityki Miejskiej
Aktualny stan prac nad Krajową Polityka Miejską będzie jednym z tematów kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego realizowanego przez Związek Miast Polskich.
Seminarium pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu” odbędzie się w formule online już 8 kwietnia br. Rejestracja udziału w seminarium jest możliwa poprzez formularz internetowy https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-18/register w terminie do 7 kwietnia br. ZMP przygotowało także ankietę dla miast Ankieta „Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030”.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://forum-rozwoju-lokalnego.pl/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-zapraszamy-na-kolejne-seminarium-frl

Partnerska Inicjatywa Miast – przygotowania do II edycji
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad przygotowaniem II edycji wsparcia miast w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast.
W tym celu przygotowało formularz dla miast, który ma pomóc określić docelowy zakres planowanych sieci miast wspartych w ramach PIM. Formularz jest aktywny do 12 kwietnia 2021 r. i jest dostępny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kolejny-etap-realizacji-projektu-partnerska-inicjatywa-miast–zaproszenie-do-wspolpracy
Uwagi i komentarze można także przesyłać na adres poczty elektronicznej: pim@mfipr.gov.pl.

Ministerstwo zdefiniowało tematy dla trzech nowych sieci:
Sieć Miasto cyfrowe ma służyć wymianie doświadczeń związanych z rozwiązaniami cyfrowymi dotyczącymi funkcjonowania elementów infrastruktury miejskiej (zarządzanie miastem), jak również na poziomie styku urzędu z mieszkańcem (e-usługi).
Sieć Miasto Zielone ma wspierać miasta w wdrażaniu rozwiązań pro-klimatycznych opartych na naturze, przyczyniać się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe.
Sieć Miasto produktywne ma odnosić się do większego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji miejskich, co powinno zapewniać miastom optymalizowanie wydatkowania środków budżetowych i dawać możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.

Prace nad reformą systemu planowania przestrzennego
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii prowadzi prace nad reformą systemu planowania przestrzennego. Reforma została wpisana do projektu Krajowego Planu Odbudowy i zarezerwowano na nią bezzwrotne środki w wysokości 900 mln zł w komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki”.
Z postępem prac, podsumowaniem dotychczasowych spotkań oraz składem zespołu roboczego ds. reformy można zapoznać się na stronach MRPiT:
Kliknij, aby przeczytać więcej o reformie planowania przestrzennego w projekcie KPO: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/poprawa-jakosci-przestrzeni-i-komfortu-zycia-polakow–reforma-planowania-przestrzennego-w-projekcie-kpo
Kliknij, aby przeczytać więcej o działaniach MRPiT w zakresie polityki przestrzennej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/planowanie-przestrzenne

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.