Newsletter o rewitalizacji #1

Serdecznie zapraszamy na newsletter o rewitalizacji!

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

GUS – dane z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin

Dostępny jest raport końcowy pt. „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019”. Badaniem objęte zostały wszystkie gminy w Polsce, tj. 2477 jednostek. Raport dostępny jest na stronie GUS, w zakładce Obszary funkcjonalne. Dostępność terytorialna. W 2020 roku GUS rozpoczął kolejną, czwartą edycję badania na formularzu REW Rewitalizacja w gminie. Badanie dotyczące rewitalizacji zostało uwzględnione w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2020 jako cykliczne badanie roczne, obowiązkowe dla wszystkich gmin.

Urbcast – podcast o miastach

Urbcast to dwujęzyczny podcast Marcina Żebrowskiego (urban designera, urbanisty i miłośnika miast) o miastach, urbanistyce i nie tylko. To ciekawe rozmowy z różnymi gośćmi – dotychczasowymi byli m.in.  Mustafa Sherif – prowadzący znany międzynarodowy podacst Urbanistica Podcast, Olga Gitkiewicz – autorka m.in. reportażu „Nie zdążę” o wykluczeniu transportowym w Polsce, Paweł Jaworski promotor „żywej ulicy – Livable Streets”. Jeden z najnowszych odcinków poświęcony jest powstaniu Krajowej Polityki Miejskiej i systemu rewitalizacji w Polsce, o czym opowiada znany nam Andrzej Brzozowy z firmy Projekty Miejskie.

Podcast dostępny jest w różnych serwisach podcastowych, w tym m.in. na Google Podcasts.

Partnerska Inicjatywa Miast – wyniki konkursu dotacji na realizację Miejskich Inicjatyw Działań

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to ministerialny program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w polskich miastach. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wzmacniania ich potencjału rozwojowego.

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych. Jedną z pilotażowych sieci tematycznej była sieć Rewitalizacja. Uczestnikami sieci są: Katowice (Lider), Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork. Jednym z głównych produktów w ramach każdej sieci PIM było partycypacyjnie wypracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania czyli dokumentu zawierającego konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i/lub problemów lokalnych. Na jesień 2020 r. ogłoszono konkurs dotacji w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast dla sieci pilotażowych na sfinansowanie przedsięwzięć i projektów zawartych w przygotowanych wcześniej Miejskich Inicjatywach Działań. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów, z czego 6 to projekty złożone przez miasta z sieci Rewitalizacja (Malbork, Gdynia, Katowice, Gryfino, Ostróda, Tomaszów Lubelski).

Więcej informacji o PIM i konkursie dotacji dostępnych jest na stronach MFiPR:

Projekt Pleszewa najlepszym projektem rewitalizacyjnym w konkursie TUP

Od 2007 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) organizuje konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

W edycji konkursu za rok 2020 tytuł najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w kraju w kategorii zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna zdobył wielkopolski Pleszew za projekt rewitalizacyjny „Pociąg do kultury – zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie” (projekt wynikał z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Pleszew na lata 2017-2023, a jego realizacja została wsparta środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Nagrodę przyznano za przekształcenie byłych obszarów i obiektów kolejowych w centrum życia społecznego.  Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy.

Więcej informacji u film o projekcie można znaleźć na stronie RPO Województwa Wielkopolskiego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Miasto Ruda Śląska za Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
  • Miasto Gdynia za Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” nominowana do nagrody

Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” została nominowana do międzynarodowej nagrody Mies van der Rohe Award.

Celem Nagrody jest promocja i zrozumienie znaczenia jakości architektury oraz odzwierciedlenie złożoności architektury w kontekście osiągnięć technologicznych, konstrukcyjnych, czy wyzwań ekonomicznych i estetycznych. Architektura – w powiązaniu z rynkiem budowlanym – ma oddziaływanie społeczne i przekaz kulturowy.

Więcej o nagrodzie i nominacji można dowiedzieć się na stronie Nagrody.

Więcej o wrocławskiej rewitalizacji i projekcie modelowym „4 kąty na trójkącie” można dowiedzieć się z Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji oraz z nowej strony miasta poświęconej rewitalizacji.

Wrocław był także partnerem MFiPR w międzynarodowej inicjatywie poświęconej tematyce miejskiej pn. DiverCITY. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej. Materiały wypracowane w ramach ostatniej, 4 edycji DiverCity (publikacje, nagrania, wyniki badań) dostępne są na stronie divercity4.pl.

Polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji
www.rewitalizacja.gov.pl

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji”. Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.