Podpisanie umowy

W dniu 19 grudnia 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Opolskim na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.