Dochody JST na obszarach miejskiego planu rewitalizacji

Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR prezentuje zapis pyta艅 i odpowiedzi dot. 饾悵饾惃饾悳饾悺饾惃饾悵饾惃虂饾惏 饾悾饾悶饾悵饾惂饾惃饾惉饾惌饾悶饾悿 饾惉饾悮饾惁饾惃饾惈饾惓饾悮台饾悵饾惍 饾惌饾悶饾惈饾惒饾惌饾惃饾惈饾悽饾悮饾惀饾惂饾悶饾悹饾惃 饾惂饾悮 饾惃饾悰饾惉饾惓饾悮饾惈饾悮饾悳饾悺 饾惁饾悽饾悶饾悾饾惉饾悿饾悽饾悶饾悹饾惃 饾惄饾惀饾悮饾惂饾惍 饾惈饾悶饾惏饾悽饾惌饾悮饾惀饾悽饾惓饾悮饾悳饾悾饾悽. Materia艂 powsta艂 podczas seminarium Akademii Rewitalizacji, realizowanego wsp贸lnie z Kancelari膮 Prawn膮 Le艣ny i Wsp贸lnicy.

饾悘饾惒饾惌饾悮饾惂饾悽饾悮 & 饾惃饾悵饾惄饾惃饾惏饾悽饾悶饾悵饾惓饾悽 鉃 https://irmir.pl/…/11/QA-dochody-jst-na-obszarach-MPR.pdf